یکی از تعهدات ما ، راحتی کاربری برای مشتریان میله می باشد. سیستم شستشوی لباس ها ، بدون داشتن اتوی با کیفیت تکمیل نیست . میز اتو و اتوی غلطکی ما ، انواع لباس ها را به بهترین و سریع ترین حالت ممکن صاف می کنند. میز مناسب برای اتو کردن و امکان داشتن کنترل دقیق بر روی درجه و میزان بخار وارده ، اتو کشیدن را برای شما تبدیل به یک امر لذت بخش خواهد نمود.