تمامی فریزرهای میله ، در تاسیسات گوترزلو آلمان تست شده اند. کمپرسورها و سیستم های خنک کننده برای 50 هزار ساعت معادل 17 سال استفاده روزانه و درب ها برای 100 هزار بار باز و بسته شدن ( معادل 15 بار در روز برای 15 سال ) مورد آزمایش قرار گرفته اند. این بدین معناست که فریزرهای میله برای سالیان متمادی در شلوغ ترین آشپزخانه ها ، می توانند همراه شما باشند.

ما برای سال های فراوانی تلاش کرده ایم تا بالاترین کیفیت ساخت و جدید ترین تکنولوژی ها را برای فریزرهای میله فراهم کرده و بتوانیم دمای داخلی فریزر را ، فارغ از دمای محیط ، ثابت نگه داریم.

جستجو