یخچال فریزر های میله برای 15 سال استفاده متمادی ، طراحی و تست شده اند. در لابراتوار های میله در گوترزلو آلمان ، کمپرسور ها برای 50 هزار ساعت (معادل 17 سال استفاده روزانه ) و درب ها برای 100 هزار مرتبه ( معادل 15 بار در روز برای 18 سال ) باز و بسته شده و طبقه ها برای تحمل بار معادل 66 بطری نیم لیتری تست شده اند. این آزمایشات در دمای 43 درجه انجام شده اند تا ثابت کنند که در گرم ترین روز های تابستان نیز به خوبی عمل می کنند.

امکان تنظیم دقیق دما و استفاده از قسمت طبقه ها تا 35 کیلو گرم ، راحتی کاربری را برای شما به ارمغان می آورد.

جستجو