تجربه سالیان سال توسعه و فناوری ، در یخچال های میله ، قابل رویت می باشد. این محصولات برای 15 سال استفاده مداوم ، طراحی و تست شده اند.

تمامی یخچال های ما در تاسیسات میله واقع در گوترزلو آلمان ، جایی که کمپرسور و اجزای خنک کننده محصولات برای 50 هزار ساعت ( معادل 17 سال استفاده روزانه ) تست شده اند. درهای یخچال ها برای 10 هزار بار ، باز و بسته شده اند و ازاین که وزن 68 کیلوگرم و یا 66 عدد شیر نیم لیتری را می توانند تحمل کنند ، اطمینان حاصل شده است. حتی قفسه های یخچال ها برای حمل 35 کیلوگرم و یا 20 عدد بوقلمون تست شده اند.

این آزمایشات به شما این اطمینان را می دهد که یخچال های میله حتی برای شلوغ ترین آشپزخانه ها نیز مناسب هستند و با توجه به این که در دمای 43 درجه تست شده اند ، در هر درجه دمایی می توانند مواد غذایی شما را تازه نگه دارند.

جستجو