اجاق های میله برای ماندگاری طولانی تست شده و طراحی شده اند. با طراحی بدون محدودیت زمان و کیفیت بالا ، اجاق های ما برای هر مدل آشپزخانه بسیار مناسب هستند. با بهترین مهندسی و کمترین اتصالات ، بسیار مناسب برای فضاهای کوچک و توکار می باشند و به راحتی قابل تمیز کردن هستند.

اجاق های میله برای ماندگاری طولانی تست شده و طراحی شده اند. با طراحی بدون محدودیت زمان و کیفیت بالا ، اجاق های ما برای هر مدل آشپزخانه بسیار مناسب هستند. با بهترین مهندسی و کمترین اتصالات ، بسیار مناسب برای فضاهای کوچک و توکار می باشند و به راحتی قابل تمیز کردن هستند.