اصفهان

آدرس : اصفهان- خيابان محتشم کاشانی (دقیقی) - روبروی تقاطع دوم - پلاک ۱۲۹ - نمایشگاه ميله | تلفن : ۵-۰۳۱۳۶۲۶۴۸۵۴

فارس

شيراز- خیابان پاسداران- بعد از پارك كودك- بلوار باغ حوض نمايشگاه ميله | تلفن : ۰۷۱۳۸۳۱۸۳۸۳

یزد

آدرس : يزد صفائيه نبش جایگاه اختصاصی دانشگاه (سیلو) | تلفن : 09133567379-09128259082