milk flask

ظرف شير

ظرف شیر استيل ، مناسب برای مدل های رومیزی و ظرف شير شيشه اي ، مناسب براي مدل هاي توکار مي باشد. اين محصول ، شیر را برای داشتن کف شیر بهتر، خنک نگه می دارد. همچنین در پایان می توان آن را در یخچال نگه داری نمود.