Active Air Clean Filter

فيلتر ذغالی

بسیار مناسب برای کسانی که حیوان خانگی دارند. این فیلتر ذغالی گرد و غبار را جذب نموده و بوی نامطبوع را از بین می برد. هر عدد از این فیلتر ، برای 50 ساعت استفاده ( معادل 12 ماه ) مناسب می باشد.